Krásny kameň na stojane – k prvému svätému prijímaniu dievča

Krásna spomienka k prvému svätému prijímaniu nesie nádherné a dôležité posolstvo do života našich detičiek.

Tento krásny kameň na stojane je krásna spomienka na krásnu udalosť ako je prvé sväté prijímanie

Rozmer kameňa je : 15x20cm.

Stojan je súčasť kameňa.

Poprosíme Vám napísať do kolonky Meno napísat meno, a do kolonky dátum napísat dátum prijímania, ostatné ostavá na kameňi.

18,90