Krásny kameň na stojane – pamiatka na sviatosť birmovania pre dievča

Krásna spomienka na birmovku nesie nádherné a dôležité posolstvo do života našich detičiek.

Tento krásny kameň na stojane je krásna spomienka na dĺežitú udalosť ako je sviatosť birmovania.

Rozmer kameňa je : 15x20cm.

Stojan je súčasť kameňa.

Poprosíme Vám napísať do kolonky Meno napísat , meno a birmovne meno, a do kolonky dátum napísat dátum birmovania, ostatné ostavá na kameňi.

18,90